Theo HITIRIS, European Union Economics, Fifth Edition, Prentice Hall, London, 2003
Emin ÇARIKCI, Türk Dünyasında Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye-AB Ä°lişkileri, Akçağ Kitabevi, Ankara, 2004.
EU’s Progress Report for Turkey: 2008; Turkey’s National Programme 2008.